1. W momencie przyjęcia narzędzia do naprawy, otrzymujecie Państwo dokument – zlecenie serwisowe, potwierdzający zleconą  usługę i informację o przybliżonym czasie naprawy.
  2. W wypadku gdy korzystacie z naszego serwisu po raz pierwszy, pobieramy z góry opłatę 30 złotych netto za sprawdzenie i diagnozę dotyczącą Państwa elektronarzędzia. Zwracamy tę kwotę w wypadku nieopłacalności naprawy i decyzję na zakup u nas nowego elektronarzędzia. W wypadku decyzji na naprawę kwotę tę zaliczymy na poczet kosztów naprawy.
  3. Po ustaleniu dokładnego zakresu prac i kosztów, nasz serwis kontaktuje się z Państwem w celu akceptacji na naprawę.
  4. NIGDY nie wykonujemy usługi bez poinformowania klienta o dokładnych kosztach naprawy i jego akceptacji na te koszty.
  5. W momencie gdy Państwa narzędzia są naprawione – informujemy o tym fakcie telefonicznie, drogą e-mailową lub za pomocą sms-a. Odbiór narzędzi z serwisu następuje tylko na podstawie otrzymanego zlecenia serwisowego.
  6. Udzielamy 6-miesięcznej gwarancji na WYMIENIONE CZĘŚCI.
  7. Nie udzielamy gwarancji na części, które klient dostarczył w celu naprawy urządzenia, oraz na części, które zużywają się w trakcie eksploatacji np. elektro szczotki.