Dlaczego elektroserwis.xyz?

Dokumentacja napraw.

Podczas odbioru urządzenia odbierający otrzymuje duplikat karty naprawy - sprawdzenia urządzenia z wyszczególnionymi czynnościami jakie wykonano przy naprawie, oraz wykazem użytych części i materiałów.

karta napraw przeglądów
karta napraw przeglądów

Krótki Czas Naprawy

Staramy się skrócić czas naprawy do minimum, ale niestety jesteśmy uzależnieni od terminów dostawy części. Ze względu na różnorodność sprzętu nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkich części na miejscu.

Ładowanie aku Celma
Ładowanie aku Celma

Gwarancja Naprawy

Dajemy Ci półroczną gwarancję na użyte do naprawy części.

Z tego też tytułu nigdy do naprawy nie stosujemy używanych elementów.

Makita nowa obudowa przekładni
Makita nowa obudowa przekładni