Jak przygotować narzędzie do serwisu, naprawy ?


  • Generalnie każde narzędzie przed oddaniem do naprawy powinno być oczyszczone z pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń, tak aby pracownik serwisu mógł się skoncentrować na diagnozie i naprawie, a nie na czyszczeniu narzędzia, chyba, że zlecasz nam czyszczenie.

  • Piły łańcuchowe powinny mieć zdemontowane łańcuchy.

  • Narzędzia typu; szlifierka, pilarka, bruzdownica, wyrzynarka, lisi ogon itp powinny mieć zdemontowane tarcze, ostrza, brzeszczoty.

  • Narzędzia akumulatorowe powinny być dostarczone do naprawy z akumulatorami i ładowarką.